Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Cách làm sạch 1 con cá theo cách của Nhật Bản

  • Yêu thích

  • Mã video: 3011

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Hãy xem người Nhật làm sạch 1 con cá và khử sạch mùi tanh cá ở tay.