Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đặc sản thịt chuột của người Hà Nội

  • Yêu thích

Vào mùa này, thịt chuột là món ăn đặc sản, không thể thiếu của người dân xã Dị Nậu (Thạch Thất, Hà Nội).