Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Thâm nhập vườn nhãn tím độc nhất vô nhị của Việt Nam

  • Yêu thích

Về cù lao Phong Nẫm (huyện Kế Sách, Sóc Trăng) để ghé thăm vườn nhãn tím độc nhất vô nhị.