Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Vào bếp cùng cô Lý Tử Thất: Món tôm hùm đất thần thánh

  • Yêu thích

  • Mã video: 2972

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Cùng Lý Tử Thất đi câu tôm hùm đất về chế biến thành món ăn tuyệt hảo.