Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Vào bếp cùng Lý Tử Thất: Làm bánh bỏng gạo truyền thống

  • Yêu thích

  • Mã video: 2966

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Trở về tuổi thơ với món bánh bỏng gạo của cô Lý Tử Thất.