Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Vào bếp cùng cô Lý Tử Thất: Tương ớt Tứ Xuyên

  • Yêu thích

Nếu bạn là tín đồ của món cay thì nhất định phải xem cách làm tương ớt Tứ Xuyên của cô Lý Tử Thất nhé. Chỉ xem thôi đã thấy cay xé lưỡi rồi.