Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • "Ăn tươi nuốt sống" nguyên chậu cá với món gỏi cá nhảy

  • Yêu thích

  • Mã video: 2948

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Trên bàn ăn chỉ có một nồi cá còn đang bơi và một chậu rau thơm, họ bắt một con cá trộn vào rau rồi cứ thế ăn một cách ngon lành.