Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • "Ăn tươi nuốt sống" nguyên chậu cá với món gỏi cá nhảy

  • Yêu thích

Trên bàn ăn chỉ có một nồi cá còn đang bơi và một chậu rau thơm, họ bắt một con cá trộn vào rau rồi cứ thế ăn một cách ngon lành.