Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Ai có thể cầm lòng trước món ăn thần thánh này?

  • Mua: 4000VNĐ Tặng: 4000VNĐ
    Yêu thích

  • Mã video: 2894

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Thịt lợn quay nguyên con ngon đến từng lớp chắc chắn sẽ khiến cho bạn không thể cầm lòng được.