Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Bạn có dám ăn món sâu gỗ sống này không?

  • Yêu thích

Tamilok là đặc sản của Philippines, nhưng không phải du khách nào cũng đủ can đảm nếm thử. Sâu chỉ được ngắt đầu, bỏ ruột và ăn sống.