Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Có gì bên trong một chiếc xúc xích?

  • Mua: 1000VNĐ Tặng: 1000VNĐ
    Yêu thích

  • Mã video: 2879

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Một chiếc xúc xích chứa tới 30% chất béo, 10% nước và các chất bảo quản, tạo màu độc hại như natri nitrat, natri erythorbate...