Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Bánh trung thu trứng muối chảy - hãy thưởng thức ngay

  • Yêu thích

Nếu trứng muối đã là một loại nhân quá quen thuộc với bánh trung thu thì trứng muối chảy lại đang tạo thành một cơn sốt mới mẻ trong mùa thu năm nay.