Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Nấu ăn dễ như trở bàn tay bằng những mẹo hay không tưởng

  • Yêu thích

Chỉ với các dụng cụ nhỏ này, nhiều công việc khó nhằn như gọt kiwi, gọt bơ, lấy lòng trắng trứng trở nên 'dễ như trở bàn tay'.