Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Nấu ăn dễ như trở bàn tay bằng những mẹo hay không tưởng

  • Yêu thích

  • Mã video: 2708

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Chỉ với các dụng cụ nhỏ này, nhiều công việc khó nhằn như gọt kiwi, gọt bơ, lấy lòng trắng trứng trở nên 'dễ như trở bàn tay'.