Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Món hoa đậu phụ kỳ công nhất thế giới ở đây rồi!

  • Yêu thích

Các đầu bếp mất tới 3 năm để học cách làm món đậu phụ tú cầu đầy kỳ công của Trung Quốc. Thanh đậu phụ cần đến 3.600 nhát cắt để thành hình bông hoa.