Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Hướng dẫn gọt dứa đúng cách

  • Mua: 1000VNĐ Tặng: 1000VNĐ
    Yêu thích

  • Mã video: 2687

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Công việc gọt dứa dường như là việc rất... đáng sợ và cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, nếu biết cách làm theo đúng quy trình thì mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng.