Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Dịch vụ tắm trong tô mỳ ramen ở Nhật

  • Yêu thích

Thay vì ăn mỳ ramen, bạn có thể đắm mình trong tô mì đầy đủ gia vị, với quảng cáo là tốt cho da và sức khỏe.