Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Gỏi ngó sen chay thanh đạm cho mùa Vu Lan

  • Yêu thích

Tháng Bảy, tháng của mùa Vu Lan báo hiếu. Đây cũng là tháng Chay. Hãy thử món gỏi ngó sen chay thanh đạm mà ngon miệng nhé.