Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Khi "tiết tươi" được nâng cấp thành đặc sản thế giới

  • Yêu thích

Danh sách những món ăn ít người đủ can đảm dám ăn thử này do hãng truyền thông CNN giới thiệu. Đặc điểm chung là đều sử dụng máu động vật để chế biến thành những món ăn đặc trưng đến kì lạ và được nâng tầm trở thành đặc sản nổi tiếng thế giới.