Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Miếng rửa bát nhà bạn đang bẩn đến cỡ nào?

  • Yêu thích

Dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng miếng rửa bát trong nhà bếp mỗi gia đình chứa đựng vô số vi khuẩn, trong đó có những loại có thể gây bệnh nguy hiểm như viêm phổi hay viêm màng não.