Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Chỉ thích thịt mà kỳ thị rau thì hậu quả sẽ ra sao?

  • Yêu thích

  • Mã video: 2462

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Nếu bạn là người ghét rau thích thịt và ăn uống theo sở thích ấy thì video sau sẽ cho bạn thấy hậu quả.