Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Mực sống - món ăn truyền thống khó nuốt của Nhật Bản

  • Yêu thích

  • Mã video: 2140

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Đã ai từng thưởng thức món mực sống này chưa?