Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đã ăn mì là phải 50 gói trở lên mới đã

  • Yêu thích

  • Mã video: 2137

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Một cụ ông người Ấn Độ đã làm cho nhiều người thích thú khi quay lại cảnh nấu 50 gói mì tôm trong nồi cực to và trông cực kích thích.