Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Những món ăn khiêu khích trên đường phố Thái Lan

  • Yêu thích

  • Mã video: 1921

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Chỉ 3 từ để nói về đồ ăn Thái thôi: 'Phê kinh khủng', ăn ngon mà còn nhìn đã mắt. Hè này đi du hí thì đừng bỏ qua 15 món này nha.