Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Chán snack khoai sao không thử snack hành?

  • Yêu thích

Một món ăn lạ miệng cho các tín đồ ghiền snack đây. Snack hành tây ngon ngất ngây giòn rụm.