Quý khách đang truy cập bằng wifi

Chả bì ngon nhất khi ăn nóng, phần giò thơm ngọt, phần bì dẻo dẻo dai dai đượm mùi thì là, hạt tiêu vô cùng ngon miệng