Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Gánh sứa đỏ 70 năm nép mình trong phố cổ

  • Yêu thích

'Sứa đỏ mắm tôm Hải Phòng hả? Muốn ăn thì phải ra chỗ gánh rong hàng Chiếu nhé! Hỏi đúng hàng bà Gái thì hẵng sà vào, vì ở đó bán đến 70 năm rồi, đặc biệt lắm, chỉ ở đó mới ngon!'