Quý khách đang truy cập bằng wifi

'Sứa đỏ mắm tôm Hải Phòng hả? Muốn ăn thì phải ra chỗ gánh rong hàng Chiếu nhé! Hỏi đúng hàng bà Gái thì hẵng sà vào, vì ở đó bán đến 70 năm rồi, đặc biệt lắm, chỉ ở đó mới ngon!'