Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Gánh xôi sáng gợi nhớ một miền thương của người Hà Nội

  • Yêu thích

  • Mã video: 1606

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Xôi - thức quà sáng quen thuộc và đầy thân thương của người Hà Nội. Xôi thơm nồng vị nếp, béo ngậy bùi bùi chút vị của dừa và đỗ xanh và hành khô. Ai ăn rồi cũng sẽ nhớ không thôi.