Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Gánh xôi sáng gợi nhớ một miền thương của người Hà Nội

  • Yêu thích

Xôi - thức quà sáng quen thuộc và đầy thân thương của người Hà Nội. Xôi thơm nồng vị nếp, béo ngậy bùi bùi chút vị của dừa và đỗ xanh và hành khô. Ai ăn rồi cũng sẽ nhớ không thôi.