Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đầu bếp master chef Mỹ chia sẻ mẹo nấu nướng

  • Yêu thích

Gordon Ramsey_ một trong ba vị giám khảo quyền lực của chương trình vua đầu bếp Mỹ, nhắc đến ông là nhắc đến những món ăn ngon, những chương trình nổi tiếng và những cuốn sách về ẩm thực nổi danh TG. Hôm nay Gordon sẽ đến và mang theo những mẹo nhỏ nhưng cực thú vị về nấu nướng.