Quý khách đang truy cập bằng wifi

Ăn muối nhiều tốt hay xấu?