Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Những phong tục chào năm mới và nơi năm mới đến sớm và muộn nhất địa cầu

  • Yêu thích

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có cách riêng để chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.