Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Kinh hãi trước món thịt đặc sản càng nhiều giòi bò nhung nhúc càng ngon

  • Yêu thích

Ẩm thực thế giới luôn có những món ăn kỳ lạ mà chúng ta có mơ cũng khó hình dung nổi. Ví dụ những món được làm từ thực phẩm đã biến đổi, đã lên men, có giòi bọ…, với chúng ta là đồ hỏng, nhưng với người dân ở nhiều nơi khác thì lại là một món đặc sản, điển hình như món Etag của người Philippines.