Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Choáng với trái dứa ruột hồng, mùi thơm như kẹo bông giá 1 triệu đồng quả

  • Yêu thích

Hoàn toàn không phải là sản phẩm photoshop, những trái dứa ruột hồng là thực phẩm có thật và dự kiến sẽ bán rộng rãi ra ngoài thị trường với giá khoảng 49 USD/ trái (hơn 1 triệu đồng). Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu kéo dài suốt 15 năm qua.