Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Tại sao lưỡi dính vào kim loại khi trời lạnh?

  • Yêu thích

Khi trời lạnh, kim loại hút nhiệt nhanh từ lưỡi khiến nước bọt bị đóng băng. Do đó, lưỡi bị dính chặt vào thanh kim loại.