Quý khách đang truy cập bằng wifi

Sở dĩ gió trong bão chuyển động xoay tròn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ là sự cân bằng của các lực tác động trong khí quyển. Trên thực tế có 3 lực chính tác động lên một cơn bão: Lực gradien khí áp, lực Coriolis và lực ly tâm.