Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Thịt bò huyền thoại của người Tây Tạng

  • Yêu thích

Bò Yak với sức chịu đựng mạnh mẽ, cung cấp thịt và bơ nên được xem như con vật thiêng của người Tây Tạng (Trung Quốc).