Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Màn gọt ổi siêu mãn nhãn thu hút hơn 5 triệu lượt xem

  • Yêu thích

Đoạn video quay cảnh người bán hàng hoa quả tươi trong khu chợ đêm cắt gọt ổi điêu luyện, thu hút hơn 5 triệu lượt xem.