Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Xếp 6 bát trên mâm cúng gia tiên Rằm tháng 7, sai lầm hầu như ai cũng mắc

  • Yêu thích

Nhiều Người Việt lâu nay thường lầm tưởng xếp 6 cái bát, để các cụ ngồi thành một mâm, thực ra không phải vậy. Số lượng bát cúng tùy thuộc vào việc bạn là con trưởng hay con thứ, tượng trưng cho các đời trong dòng tộc".