Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Loại nấm siêu độc được nhưng vẫn được ưa thích vì… rất ngon

  • Yêu thích

False Morel là một loại nấm có chứa độc tố và chất gây ung thư gyromitrin. Do đó, ở nhiều nước, việc bán và nấu loại nấm này là bất hợp pháp.