Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Mâm cơm chay thờ Phật và tổ tiên trong ngày rằm tháng 7 có gì?

  • Yêu thích

Khi cúng rằm tháng 7 ngoài làm cỗ ra thì thường đi kèm các mâm cỗ sẽ là giấy tiền, vàng mã đi kèm với quan niệm sẽ mang lại những vật dụng cần thiết cho người âm trong gia đình mình. Tuy nhiên, ngày nay việc đốt tiền vàng đã hạn chế, nhiều gia đình chỉ đốt tượng trưng một vài phẩm vật mà không đốt quá nhiều.