Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đặc sản ấu trùng thủy sinh của người Nhật khiến du khách rợn người

  • Yêu thích

Món ăn từ ấu trùng thủy sinh không thực sự phổ biến ở nhiều địa phương Nhật Bản, nó chỉ có ở tỉnh Nagano, nơi mà những người cao tuổi trong thị trấn lúc nào cũng khuyến khích lớp trẻ tuổi học hỏi các kỹ năng đánh bắt ấu trùng để duy trì nền ẩm thực truyền thống có nguy cơ biến mất này.