Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Vũ điệu bạch tuộc- món ăn không dành cho người yếu tim

  • Yêu thích

Katsu ika odori-don là một món ăn của Nhật Bản bao gồm một con mực tươi được bày phía trên bát cơm hoặc tô mì. Khi đổ nước tương lên con mực, nó sẽ nhảy.