Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • 3 cách làm đẹp kinh dị từ… phân động vật, chất nhầy và nọc độc

  • Yêu thích

Dùng phân chim để bôi lên mặt, dùng nọc độc để trát lên da, dùng cả ốc sên để bò lên mặt. 3 cách làm đẹp kinh dị đó, bạn đã bao giờ được nhìn thấy chưa?