Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Kinh dị như cỗ lòng cừu, nhãn cầu cá ngừ và khash dish

  • Yêu thích

Dạ dày trộn với não và chân bò, nhãn cầu cá ngừ,... là những cái tên khiến cho nhiều người không khỏi giật mình trong list đặc sản thử thách lòng can đảm của thực khách.