Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Nên chọn thực phẩm tươi hay đông lạnh?

  • Yêu thích

  • Mã video: 1432

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Nhờ tủ lạnh mà chúng ta có thể bảo quản thức ăn lâu hơn, nhưng đâu là sự khác biệt giữa đồ tươi và đồ đông lạnh về mặt dinh dưỡng.