Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Nên chọn thực phẩm tươi hay đông lạnh?

  • Yêu thích

Nhờ tủ lạnh mà chúng ta có thể bảo quản thức ăn lâu hơn, nhưng đâu là sự khác biệt giữa đồ tươi và đồ đông lạnh về mặt dinh dưỡng.