Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Ăn bưởi sai cách có thể biến thành thuốc độc

  • Yêu thích

  • Mã video: 1429

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Quả bưởi có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, bưởi sẽ biến thành con dao hai lưỡi nếu bạn ăn sai cách.