Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Thị trấn có 3.000 người livestream ăn uống

  • Yêu thích

Một thị trấn ở Giang Tô (Trung Quốc) có hơn 3.000 cư dân làm nghề livestream bán các sản phẩm hải sản. Doanh thu năm 2019 của họ là hơn 707,5 triệu USD.