Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Nổi tiếng trên mạng nhờ phát minh ra những món đồ vô dụng

  • Yêu thích

Wang Fang (Trung Quốc) nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội khi thường xuyên phát minh ra các món đồ vô dụng, nhưng mang tính giải trí cao.