Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Tủ lạnh đất nung của dân nghèo châu Phi

  • Yêu thích

Trong điều kiện thích hợp, người ta vẫn có thể tạo ra 1 không gian có nhiệt thấp tới 6 độ C giữa những ngày nắng nóng 40 độ mà không cần dùng đến điện. Đó chính là Zeer Pot - loại tủ lạnh mà dân nghèo châu Phi vẫn dùng với cấu tạo chỉ bằng 2 chiếc chậu làm bằng đất nung xếp lồng vào nhau.