Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Con người ai cũng có siêu năng lực

  • Yêu thích

Siêu nhân với những năng lực đặc biệt không chỉ hiện diện trên màn ảnh, mà còn xuất hiện ở chính cuộc sống đời thường, trong mỗi con người chúng ta. Khoa học đã đưa ra những bằng chứng xác thực về siêu năng lực trong mỗi con người - điều kỳ diệu mà đôi khi chính chúng ta cũng không biết rõ.